Door de enorme kennis van administratieve processen heeft OakTree Rent, als één van de weinige softwareleveranciers, een volledig, in eigen beheer, ontwikkelde financiële administratie aan boord. OakTree Finance voorziet in de dagelijkse boekhouding tot aan het maken van de complete jaarrekening. Omdat OakTree Finance volledig geïntegreerd is binnen OakTree Rent legt u binnen uw verhuurbedrijf nog eenvoudiger de vinger op de zere plekken.  Alle journaalposten worden, indien u dat wenst, uitgesplitst tot op kostenplaats, kostendrager, project-, klant- en/of artikelniveau.

 • Onbeperkt aantal administraties, boekjaren en periodes
 • Kostenplaatsen en kostendragers administratie
 • Sub administratie debiteuren/crediteuren
 • Aanmaningen/herinneringen ( ook per e-mail)
 • SEPA/IBAN
 • Directe koppeling met uw bank voor import bankmutaties
 • Vaste journaal posten
 • BTW en ICP aangiften ( Nederland)
 • Achteraf corrigeren van verwerkte bankmutaties
 • Rapportages t.b.v. uw jaarrekeningen, balans, resultatenrekeningen
 • (Digitaal) facturering van projecten
 • Onbeperkt en eenvoudige credit-facturen aanmaken
 • Voorschotfacturering uitsplitsing per periode
 • Beheer waarborgsommen met storneringen
 • Deelfacturering met betaalschema’s
 • Blokkeringen van debiteuren op projecten
 • Koppeling met diverse boekhoudsystemen waaronder Exact Online, Unit4, Final en Calculo

Koppelingen met uw Accountant

Een volledig geïntegreerde financiële administratie heeft heel veel voordelen, maar OakTree Rent is tevens voorzien van een aantal integraties met Financiële Software van derden. Zo heeft OakTree Rent een integratie met : Exact Online, Unit4 Multivers, Final Bizon, Calculo

Werkt u met Belgische bedrijven, dan heeft OakTree een volledige integratie met de marktleider op het gebied van Belgische informatie, CompanyWeb.  Met deze integratie heeft u de mogelijkheid direct inzage te krijgen in de financiële achtergrond van uw klanten en leveranciers.