Urenverantwoording

De urenverantwoording kan zowel zelfstandig, als in combinatie met de overige modules van OakTree Rent worden gebruikt. Samen vormen zij de basis voor uw personeelsadministratie. De uren van interne- en externe projecten kunnen worden bijgehouden. De diverse werksoorten, uursoorten kunnen direct op het project worden geboekt.

 

BackStage
Middels BackStage kunnen uw medewerkers en freelancers vanuit de WebApp direct hun uren verantwoorden. Op het project kunnen uren worden gecontroleerd en gefiatteerd. Gefiatteerde uren door uw administratie kunnen niet meer worden aangepast door uw medewerkers waardoor deze gereed zijn voor de personeelsadministratie.

Naast het kunnen boeken en fiatteren van de urenregels houdt OakTree voor u exact bij welke medewerkers nog niet hun uren hebben geschreven op het project.  Met een druk op de knop kunnen medewerkers worden herinnerd via Mail of SMS. Tijdens de maandafrekening kan OakTree per medewerker controleren hoeveel overuren men heeft gemaakt, compensatie-uren heeft overgenomen, alsmede de volledige verlof- en snipperdagen komen in zicht.

Onkostenvergoedingen
Onderweg kunnen er ook onkosten worden gemaakt. Deze kosten kunnen direct geboekt worden tijdens het registreren van de urenverantwoording. OakTree werkt met maximale dagvergoedingen, waarbij u zelfs een onderscheid kunt maken tussen binnenlandse- en buitenlandse opdrachten. Uw medewerkers in het buitenland zouden bijvoorbeeld een andere maximale lunchvergoeding kunnen krijgen dan binnenlandse opdrachten. Het aantal onkostensoorten, werksoorten en indelingen is volledig vrij en onbeperkt.